Perenner

ISU uppmärksammar fem nya sorter

International Hardy Plant Unions, ISU, kommitté har beslutat vilka fem nya perenner som förtjänar extra uppmärksamhet efter att de fått provodlats i Botaniska trädgården i Prag. Inför ISU:s Innovations Award 2020 odlade åtta förädlare och […]