Växtskadegörare

Utredning om växtpatologiskt labb

Ny lagstiftning på området växtskadegörare ställer högre krav på alla EU:s medlemsstater att utreda eventuella förekomster av växtskadegörare. Sverige har för närvarande inget eget laboratorium för detta utan upphandlar varje år ett laboratorium dit proverna […]