En seger i påverkansarbetet om certifiering av pannskötare

Efter påtryckningar från LRF, LRF Trädgård, Gröna Arbetsgivare med flera har Arbetsmiljöverket snabbutrett möjligheten att skjuta upp certifieringskrav för pannoperatörer. De gör detta eftersom många berörda företag inte har hunnit certifiera sina operatörer. Den 1 december 2020 började krav på certifiering av operatörer av pannor i kategori 1 och 2 att gälla. Många berörda företag har dock inte hunnit certifiera sina operatörer.

Efter en snabbremiss har nu Arbetsmiljöverket beslutat om att retroaktivt skjuta fram ikraftträdandet av reglerna gällande certifiering av pannoperatörer. Detta innebär att de bestämmelser som började gälla 1 december i år nu kommer att börja gälla 1 december 2022. 

– Gröna arbetsgivare ser mycket positivt på detta då dessa bestämmelser skapat stor förvirring och oro bland våra medlemsföretag. Vårt nästa mål är att få till en mer rimlig kravnivå i regelverket både när det gäller pannoperatörer men även när det gäller pannor i öppna system, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, Gröna arbetsgivare.

Källa: LRF Trädgård, Gröna Arbetsgivare