Ny teknik ger bättre klimatstyrning

Mycket energi går åt för att värma svenska växthus under den kalla delen av året. Projektet Bättre och effektivare ­styrning av klimatet i växthus, som fått innovationsstöd från EIP-Agri, har hittat en teknik att värma upp och vid behov kyla ner växthus med hjälp av industriell spillvärme.

– I början var tanken bara att hitta en lösning på uppvärmningen av växthus under den kalla årstiden, men under projektets gång har vi kommit på fler för­delar. Förutom uppvärmning kan luften även användas för att ventilera växthusen, säger Bahram Moshfegh, professor i energisystem och vetenskaplig projektledare vid Högskolan i Gävle. Han berättar om fler fördelar.

– Öppnar man ventilluckorna till växthus riskerar man att skadedjur tar sig in, det slipper man nu. Och vidare – med luften kan man även tillföra fukt som ­växterna behöver för sin tillväxt och för det fjärde kan man pumpa in luft med ­koldioxid som växterna behöver som näringsmedel.

Ett pilotsystem har ­utvecklats i en växthus­anläggning som byggts i Hofors i ­Gästrikland. Pilotsystemet är kopplat på en retur­ledning för fjärrvärme och restvärme från stålindustrin. Projektet är ett samarbete bland annat SLU, Hög­skolan i Gävle, Hofors kommun och ­företaget Ovako som tillverkar ­komponentstål.

Källa: Landsbygdsnätverket