Koppert förvärvar Lindesro

Koppert, en av de största aktörerna inom biologiskt växtskydd, har köpt Lindesro som varit Kopperts skandinaviska distributör sedan 2007.

– Förvärvet av Lindesro kommer att föra oss närmare den skandinaviska marknaden. Snart kommer vi att kunna uppgradera vår kunskapsdelning och support till våra kunder ytterligare och säkerställa leveranssäkerhet och logistik i denna region, säger Ron Verhaagh, key account manager på Koppert i ett pressmeddelande.

Det var i slutet av januari som affären undertecknades på Kopperts huvudkontor i Nederländerna och Lindesro kommer att ha kvar sitt kontor i Helsingborg med personal.

– Vi ser positivt på detta och ser det som en möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten till gagn för svensk trädgårdsnäring, säger Örjan Slånberg, ägare till Lindesro AB i Sverige som saluför biologiskt växtskydd och humlor för pollinering.

Han har varit verksam inom området sedan 1995 och sett utvecklingen mot ett allt större utbud av biologiskt växtskydd. I och med att Koppert går in som ägare ser han stora möjlighet att kunna bidra till utvecklingen av produkter, bland annat för frilandsodling där han menar att det just nu händer mycket.

Koppert konstaterar att förvärvet ligger helt i linje med deras värderingar. Sedan grund­andet 1967 har företaget arbetat för att ta fram hållbara lösningar inom biologiskt växtskydd för att göra odlingen hälsosammare, säkrare och mer produktiv.

Av Ann Richardsson