Hvilan satsar på kärnverksamhet

Hvilan Utbildning sätter stopp för det egna naturbruksprogrammet med inriktning djur – och avbryter det pågående intaget till gymnasieprogrammet. Beslutet fattades den 24 januari av nye vd:n och rektorn Johan Harryson tillsammans Hvilans styrelse.

Bakgrunden är de brister som Skolinspektionen funnit under en uppföljning av tidigare inspektion. Deras rapport riktar särskild kritik mot naturbruksprogrammet med inriktning djur och rör brister i lokaler samt tillgängliga resurser som inte anses leva upp till utbildningens krav.

Beslutet innebär att Hvilan Utbildning därmed återgår till skolans kärnverksamhet – utbildning inom trädgård, hantverk och restaurang.

– Genom att gå tillbaka till våra rötter och göra det vi kan bäst, tror jag och Hvilans styrelse att vi kan bli ännu bättre och beslutet att stänga antagningen för naturbruksprogrammet inriktning djur ligger i linje med detta, säger Johan Harryson som tillträdde som ny vd och rektor på Hvilan Utbildning i januari i år.

Källa: Hvilan Utbildning