Fruktstund i skolan säkras genom EU-medel

äpplen

Från och med skolåret 2025–2026 införs ett särskilt stöd från EU:s skol­program och regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att förbereda det. Sedan EU-inträdet har Sverige nyttjat EU-stödet för skolmjölk i det gemensamma skol­programmet, men det är först nu som skolfrukts­delen införs.

– Äntligen tar regeringen ytterligare ett steg för att ge Sveriges skolbarn möjligheten att lära sig mer om lantbruk och hur frukt odlas. Ett viktigt steg mot hälsosamma matvanor och god hälsa, säger Marcus Söderlind, förbundsledamot i LRF och ordförande i LRFs Trädgårdsdelegation, i ett pressmeddelande.

EU:s skolprogram finansieras av Europeiska Garantifonden för Jordbruket, Egfj. Programmet stöder utdelning av frukt, grönsaker och mjölk i förskolor, grundskolor och gymnasier i hela EU som en del av ett större utbildningsprogram om jordbruket.

– I programmet ingår även att förklara hur maten produceras. Ett skolfruktstöd ligger därmed i linje med regeringens arbete med uppdateringen av den nationella livsmedelsstrategin, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Källa: LRF, Regeringen