Dags för mer kunskap om växtskydd

Under våren arrangeras flera grundkurser, för användning av växtskyddsmedel, runt om i landet. Utbildningen ger dig tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel av klass 1L och 2L. Grundutbildningen omfattar fyra heldagar och ger dig, efter godkänt skrivningsresultat, giltig behörighet i fem år.

Säsongens tre grundkurser för användning av växtskyddsmedel är följande:

SKÅNE
Trädgård, park, golf, grönytor, den 22–25 mars digitalt samt 7 april på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup. Anmälan senast den 28 februari.
Frågor: Annika Lindmark, 010–224 13 44 eller annika.m.lindmark@lansstyrelsen.se

MÄLARDALEN
Golf, grönytor, växthus, för­middagar den 9, 11, 14, 23, 24 och 29 mars, digitalt.
Om pandemin tillåter blir det en fysisk heldag den 15 mars på Arninge Golf norr om Stockholm. Beroende på smittläget kan denna dag istället genomföras under april eller maj. Passen 23 och 24 mars kan bytas mot 18 mars med inriktning eko-fruktodling, digitalt.
För behörighet ”i och omkring växthus” gäller förmiddagar den 9, 11 och 22 mars digitalt, heldag 15 mars, fysisk, se ovan och heldag 17 mars, digitalt. Kursen avslutas med bland annat skrivning den 29 mars, digitalt. Anmälan senast den 15 februari.
Frågor: Gunnel Wikander, 010–22 49 374 eller gunnel.wikander@lansstyrelsen.se

VÄSTRA GÖTALAND
Park, golf, grönytor och friland, växthus, Vara folkhögskola, Vara den 15, 16, 22 och 23 mars klockan 9–16. Obs! kan också bli huvudsakligen webbaserad på grund av Covid 19-pandemin. För växthus ersätts dag tre med en inriktningsdag den 17 mars, digitalt. Valbart finns också 18 mars inriktning eko-fruktodling, digitalt. Anmälan senast den 1 mars.
Frågor: Nina Goos 010–224 52 48 eller nina.goos@lansstyrelsen.se

Källa: Länsstyrelsen