Primärproducenter ska gynnas

Snittblommor, krukväxter och olika trädgårdsväxter omfattas också av den nya lagen. Exempel på primärprodukter är bland annat grönsaker, kryddor, frukt och bär. Men även ”levande växter och alster av blomsterodling.”

I november 2021 träder en ny EU-lag i kraft. Målet är att bryta de stora kedjornas maktövertag i förhållande till primärproducenterna. Lagen ska reglera otillbörliga handelsmetoder och grunden är ett EU-direktiv 2019/633, även kallat UTP-direktivet, Unfair Trade Practices. Lagen ska bland annat värna om produktion av grönsaker, kryddväxter, frukt, bär men även av snittblommor, krukväxter och andra trädgårdsväxter. 

Det som är nytt är att utbredda, men svåråtkomliga förhållanden nu definieras och blir otillbörliga samt straffbara. Den starka parten i en affärsrelation riskerar sanktion på som mest en procent av omsättningen och tillsynsmyndighet blir Konkurrensverket. Enligt bedömare, kommer den nya lagen att bita och få avsevärd effekt. 

En stor förbättring som lagen ger, är att varor ska betalas inom 30 dagar. Lagen ger även rätt till skriftliga avtal och att reglerna för annulleringar av order stramas upp. En kvalitetsförsämring i butik ska inte leverantören stå för. Handelssidan kan inte heller kräva att leverantören ska vara med och betala reklamkampanjer.

Företag med en omsättning under två miljoner euro, cirka 20 miljoner svenska kronor, undantas från de skärpta kraven. Det innebär att lagen inte gynnar primärproducenter som gör egna avtal med enskilda butiker. 

Just nu bearbetas lagförslaget till svenska förhållanden och en enkät har sänts ut till leverantörer och organisationer. UTP-direktivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning den 1 maj 2021 och bestämmelserna ska börja tillämpas den 1 november 2021. 

Anna-Karin Johansson 

Läs mer
www.regeringen.se
www.riksdagen.se 
www.konkurrensverket.se