Primärproducenter ska skyddas

Gula tulpaner
Exempel på primärprodukter är bland annat grönsaker, kryddor, frukt och bär. Men även ”levande växter och alster av blomsterodling.”

I november 2021 trädde en ny EU-lag i kraft. Grunden är ett EU-direktiv 2019/633, även kallat UTP-direktivet, Unfair Trade Practices. Målet är att skydda leverantörer mot köpares otillbörliga handelsmetoder vid kommersiella köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter och ytterst till att förbättra primärproducenternas levnadsstandard. Sker överträdelse riskerar den starka parten i en affärsrelation en sanktion på som mest en procent av omsättningen och tillsynsmyndighet blir Konkurrensverket. 

Lagen ska värna om ­primärproduktion av färskvaror såsom grönsaker, kryddväxter, frukt och bär men även av snittblommor, krukväxter och andra trädgårdsväxter. En stor förbättring som lagen ger, är att varor ska betalas inom 30 dagar. 

Lagen ger även rätt till skriftliga avtal och att reglerna för annulleringar av order stramas upp. En kvalitetsförsämring i butik ska inte leverantören stå för. Handelssidan kan inte heller kräva att leverantören ska vara med och betala reklamkampanjer.

Konkurrensverket har gjort en lista över förbjudna villkor och handelsmetoder. Dessa delas upp i två typer. En svart lista som innehåller förbjudna handelsmetoder samt en grå lista som är förbjuden om inte parterna kommit överens i förhand, det vill säga metoder som är förhandlingsbara.

Företag med en omsättning under två miljoner euro, cirka 20 miljoner svenska kronor, undantas från de skärpta kraven. Det innebär att lagen inte stöttar primärproducenter som gör egna avtal med mindre butiker. 

Enligt bedömare, kommer den nya lagen att bita och få avsevärd effekt. 

Läs mer på www.konkurrensverket.se

Av Anna-Karin Johansson