Satsning på ökad konkurrenskraft

Nu är LRF Trädgårds satsning på ”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid framtida extremväder” igång för att öka kunskapsnivån i näringen, inom två områden – vatten, allt från bevattning till frostskydd och avvattning och odlingsteknik för växtskydd.

– LRF Trädgård har gjort enkätundersökningar och workshops i näringen för att ta reda på inom vilka områden behovet är störst och det resulterade i vatten och odlingsteknik för växtskydd, säger Elin Windfäll på LRF Trädgård.

Hon kommer att vara projektkoordinator och ansvara för att synka arbetet med satsningen med LRF Trädgårds ­verksamhet.

De är precis i uppstart och de tre personer som redan nu arbetar inom satsningen är: Lotta Drabe Vesterlund, projektledare, hortonom Christina Winter, sakkunnig och hortonom Lotten Lundgren som det senaste året arbetat som projektledare för Säkert växtskydd.

Just nu är arbetet i full gång med att inventera vilka behov som finns för att möta framtidens extremväder med stärkt konkurrenskraft. Projektet kommer att vända sig till sig både rådgivare och odlare i hela landet.

– Det här ska vi göra i samverkan med hela trädgårdsnäringen och olika intressenter. Vi kommer bland annat att ha dialog med Tillväxt Trädgård och olika referensgrupper i näringen, tillägger Elin Windfäll som nu ser fram emot att få komma igång med en långsiktigt satsning.

Av Ann Richardsson