Ogräsflora – ett stöd för yrkesodlare

I den nyutkomna skriften Ogräs på odlad mark finns hjälp att få med att identifiera 81 olika ogräs i ett tidigt stadium. Något som är viktigt för att kunna välja rätt åtgärder som mekanisk eller kemisk bekämpning och att vara ute i tid, arbeta förebyggande och få till ett behovsanpassat växtskydd.

– För att få ett bra beslutsunderlag behöver odlarna en bestämningsnyckel i ett passande format och Ogräs på odlad mark är lätt att ha med sig ute i fält, konstaterar Rikard Andersson, ogräsrådgivare på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Alnarp och tillägger:

Baldersbrå, blåklint, åkerven och renkavle är några ogräs som kan ge stora problem. I Ogräs på odlad mark bedöms ogräsen efter sin konkurrenskraft och hur problematiska de kan bli i olika slags odlingar. Det handlar både om jordbruks- och trädgårdsgrödor, som frukt, bär och frilandsgrönsaker. Ogräs, som blivit mer problematiska under senare år, som hårgängel, renkavle och hönshirs har också tagits upp.

Här kan boken laddas ner eller beställas:
webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/be29.html

Källa: Jordbruksverket