Information om allvarlig skadegörare

Om du misstänker angrepp av viruset
ska du kontakta Jordbruksverket.
Foto: Salvatore D’avino

Tomat­viruset tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV, har börjat bli mer uppmärksammat även här hemma i Sverige. Det allvarliga viruset angriper paprika- och tomatplantor och är relativt svår att upptäcka i ett tidigt skede, varav vi sannolikt kommer att upptäcka fler fall inom kort tid, skriver LRF Trädgård i ett nyhetsutskick.
ToBRFV har upptäckts i tomatodlingar i Italien, Nederländerna, Grekland, Storbritannien och Tyskland och tros spridas främst genom handel av smittat växtmaterial och genom beskärning. Även frön misstänks vara en sannolik smittkälla och pollinatörer kan sprida viruset.
I Sverige finns inget konstaterat fall ännu. En dansk anläggning misstänktes ha fått in viruset men konstaterades för ett litet tag sedan vara fri från smitta.
I november 2019 trädde särskilda bestämmelser i kraft på grund av viruset, vilket innebär särskilda regler för dem som köper tomat- och paprikaplantor samt fröer. Reglerna gäller också fröer för sådd, som alltså ingår i begreppet växter för plantering. Växter och fröer av tomat och paprika ska ha växtpass och för att få utfärda växtpass måste en del krav vara uppfyllda. Växter för plantering och fröer ska komma från ett område där viruset inte förekommer och för fröer finns krav på provtagning.
LRF uppmanar även till att behålla dokumentation som kommer med ett parti för att underlätta smittsökning vid eventuella utbrott.
Symptom på ToBRFV är mest framträdande på blad och frukter och vanligaste är blad som blir mönstrade i olika nyanser av grönt, så kallad mosaik, missformade blad, torkade blomfoder och blomstjälkar som leder till fruktfall, nekros på blomfoder och blomstjälkar, gula fläckar och nekros på tomatfrukterna.

Källa: Jordbruksverket, LRF Trädgård