Slutet för Ängsäters Perenner

I slutet av 2018 stod det klart att Finsmakarens Trädgård AB ansökt om rekonstruktion och strax senare blev det klart att Granquists Plantskola skulle läggas ner medan handelsträdgården Zetas i Stockholm drevs vidare. Då var det inte klart om verksamheten vid Ängsäters Perenner kunde fortsätta. Även det företaget köptes 2017 av Finsmakarens Trädgård i en stor satsning på e-handel. Beskedet var då att det skulle genomföras en ekonomisk analys innan beslut kunde tas om perennaplantskolan, som funnits i tre generationer, skulle drivas vidare, läggas ned eller säljas.
I dagsläget är Ängsäters Perenner en nerlagd verksamhet där det kvarvarande bolaget nu ligger i likvidatorn Fredrik Ståhls händer att hantera inom en fri­villig likvidation.
Fredrik är vd för företaget ­Servando och har inom sin erbjudna tjänst snabbavveckling, köpt bolaget och ersatt styrelsen.
Orsaken till varför verksam­heten är nerlagd och vad som hänt med personalen är ännu oklart. Victoria Skoglund, huvudägare i Finsmakarens Trädgård AB vill inte ge några kommentarer.
Fredrik tillsattes som­ ­likvid­ator vid årsskiftet och enligt honom kommer företaget att vara av­registrerat någon gång i höst.
– Vår uppgift vi har som likvidations­tjänst är att vi avvecklar bolag som inte längre har någon verksamhet. Ofta är det så att man har flyttat eller att företaget drivs från ett annat bolag, det sker någon form av omstrukturering. Varför verksamheten är avslutad har vi inte full insyn i och är inget vi behöver ha för att genomföra den formella likvidationen. Bolaget är tomt så min formella uppgift är att jag har ansvar för att bolagets skulder betalas. Jag driver in alla fodringar och om det blir pengar kvar delas det ut till den som äger företaget, säger Fredrik Ståhl.
Han poängterar även att Ängsäters Perenner inte är ett konkursbo och säger:
– Det är viktigt att påpeka att detta är en frivillig likvidation, den är inte tvångsbeslutad av bolagsverket och det finns pengar i bolaget. Det är alltså inte en konkurs som många kan förväxla det med. Det kan vara så att bolaget inte behövs längre och därför avslutar man och stänger ned. En frivillig likvidation kan du endast göra om det finns pengar i bolaget.

Av Mikaela Bergemalm & Ann Richardsson