Investerar i miljövänlig kylanläggning

Sörby Handelsträdgård har investerat i en ny, miljövänlig kylanläggning. Den nya kylcentralen med köldmediet koldioxid ersätter flera av de äldre kylaggregaten. 
Sörby Handelsträdgård tog beslut om den stora investeringen för att stärka konkurrenskraften och bidra ytterligare till minskad miljö­påverkan.
– Den här nya kylcentralen är betydligt energieffektivare än den gamla och drar mindre elström, vilket ytterligare förbättrar miljöeffekten. Ett långsiktigt tänkande och erfarenheter från en annan av sina kylcentraler på området som byggdes om på samma sätt 2015, gjorde att man valde denna initialt betydligt dyrare systemlösning. För det innebär ju att verksamheten ligger i framkant i både sitt miljö- och energiförbättringsprogram för en lång tid framåt, säger Tomas Lundgren på TF Service AB.
Försäljningsansvarig för handelsträdgården, Lars Hallenberg, säger att efterfrågan på deras produkter har ökat och den nya kylen är ett led i extrasatsningen.
– Tulpanen är en ikonisk produkt som har en unik position på den svenska marknaden och efterfrågan ökar ständigt både i Sverige och internationellt. Vi ser också generellt en stor ökning av efterfrågan på närodlade produkter i vårt sortiment och vi är ledande på certifierad odling både vad gäller miljö, klimat och arbetsvillkor. För att fortsätta resan att minska vår miljöpåverkan har vi nu beslutat att investera i en ny kylanläggning.

Källa: SvenskPress.se