Enkät om hälsa bland odlare

I Viola nummer 11, 2023 skrev vi om SLU-forskaren Peter Lundqvists arbete med att kartlägga hur svenska odlare mår. Den 10 januari gick en enkät ut från honom och andra forskare vid SLU samt Lunds universitet, på uppdrag av Jordbruksverket, till omkring 10000 heltidsarbetande lantbrukare. Frågorna berör psykisk hälsa och drivkrafter.

– Äntligen! Jag har länge sett att dessa frågor prioriterats i andra länder, men att det saknats kunskap om hur Sveriges lantbrukare mår och hur de hanterar stress, oro och psykisk ohälsa. Min avhandling 1988 handlade delvis om detta. Jag jämförde då yngre och äldre lantbrukare med avseende på psykosociala faktorer och har sedan dess väntat på denna möjlighet. Det ska bli riktigt spännande och känns verkligen meningsfullt, skriver Peter Lundqvist i ett pressmeddelande.

Resultatet av studien kommer att publiceras i en rapport och i vetenskapliga artiklar som kommer att användas i Jordbruksverkets kommande strategi för lantbrukets arbetsmiljö. Peter Lundqvist tror att kartläggningen och den nya kunskapen kommer att leda till en ökad förståelse för lantbrukarnas utmaningar i sin verksamhet.

– Först och främst hoppas jag att satsningen kan bidra till att det blir lättare att prata om den psykiska hälsan lantbrukare emellan och att man tar bättre hand om sin egen hälsa.

Källa: SLU