Sveriges största fruktodlare expanderar

Högestad och Christinehofs äppelodling
Högestad och Christinehofs äppelodling är på 20 hektar. Här finns sorterna Aroma, Elise, Frida, Ingrid Marie och Rubinola. Foto: Kiviks Musteri

Kiviks Musteri kommer att arrendera Högestad och Christinehofs äppelodling. Det innebär ett tillskott av ytterligare 70000 träd, till de redan 120000 äppelträd som Kiviks Musteri har, i Kivik och på Solnäs Gård utanför Lund.

År 2013 startade Högestad och Christinehof Förvaltnings AB, som är Skånes största jordägare, en äppelodling på fem hektar utanför Kivik. Odlingen har utvecklats och är idag på 20 hektar och här odlas fem olika sorters äpple och är en av Sveriges modernaste odlingar.

– Högestads äppelodling och Kiviks Musteri arbetar på ett likvärdigt sätt och värdesätter samma områden. Vi har båda fokus på biologisk mångfald och samarbetar nära med forskarvärlden och olika institutioner för att utveckla arbetet.Därför känns det extra tryggt och fint att Kiviks Musteri kommer att arrendera vår odling, säger Christian Negendanck, vd på Högestad & Christinehofs gods i ett pressmeddelande.

Källa: Kiviks Musteri