Årets hortonom 2024 utsedd

Nils Andersen är Årets Hortonom 2024.
Nils Andersen är Årets Hortonom 2024.

Uppslutningen var god när Sveriges Hortonomförbund nyligen höll årsmöte på Alnarp. Drygt 30 medlemmar samlades för mätning av förbundsträdet, möte samt mingel.

Externa mötesordförande Maja Persson ledde mötet som bland annat handlade om hortonomfastigheten på Österlen och behov av att se över stadgar. Till ny styrelse valdes Håkan Schroeder, Bengt Håkansson, Malin Kylmä, Agnes-Fredrika Wedelsbäck samt undertecknad. Studeranderepresentantposten är vakant.

Sist på dagordningen stod avslöjandet av Årets Hortonom 2024. Förbundet hade fått in rekordmånga nomineringar. Valet föll på Nils Andersen med motiveringen:

”Nils är en sann visionär som med stort engagemang och envishet drivit utvecklingen både av det egna företaget och branschen i stort. Splendor Plant är idag Nordens största plantskola och en viktig motor för hela branschen. Tack vare Nils idérikedom har vi idag odlingssystemet Odla med naturen, varumärket E-planta och ett välfungerande Hvilan Utbildning. Dessutom har Nils genom åren inte bara skolat växter, utan i sitt företag även många blivande och verksamma hortonomer. Med uppskattning för detta föräras pristagaren med utmärkelsen Årets Hortonom 2024.”

Mötet avslutades med att Nils berättade om sin karriär och de val som format den. Enligt honom själv var kanske det viktigaste valet repmånad före studier eftersom det i sin tur ledde till arbete i USA. Det amerikanska drivet gjorde starkt intryck och synsättet att allt är möjligt har präglat honom. Förutom fokus på möjligheter före hinder lade han också grunden till ett rikt kontaktnät i USA. I kombination med en stor dos nyfikenhet har det bäddat för många framgångar, både under 45 år som egenföretagare och i näringspolitiska sammanhang.

Av Erika Wallin