Fältvisningar

En hjälp att utvärdera nya sorter

Projektet ”Sortprovning i hortikulturell frilandsodling”, som Viola tidigare skrivit om har lämnat startgroparna. Projektet bedrivs av Elitplantstationen på uppdrag av SLU Grogrund. Det handlar såväl om att nagelfara nya sorter för deras lämplighet för kommersiell […]