En hjälp att utvärdera nya sorter

Projektet ”Sortprovning i hortikulturell frilandsodling”, som Viola tidigare skrivit om har lämnat startgroparna. Projektet bedrivs av Elitplantstationen på uppdrag av SLU Grogrund.

Det handlar såväl om att nagelfara nya sorter för deras lämplighet för kommersiell frilandsodling under svenska förhållanden, som att utveckla sortprovningstekniker och verktyg för att demonstrera hur olika grödor och sorter fungerar. De provodlingar som nu drar igång finns på olika platser i Skåne samt i Norr­botten – i Öjebyn utanför Piteå. Ansvarig för verksamheten är Joakim Stefansson vid Elitplantstationen.

I sommar arrangeras de första fältvisningarna bland nya sorter av jordgubbar, lök, spetskål och rödbeta. Det blir också en kunskapsbank på webben.

Först ut är visning av lökförsök Skegrie, den 26 augusti. Den 2 september visas rödbetsförsök i Kvärlöv och den 14 september blir det visning av spetskålsförsök i Torekov. Samtliga dessa visningar hålls på eftermiddagen och intresse för att delta på visningarna i Skåne anmäls till: joakim.stefansson@elitplantstationen.se

Försöken med spetskål och jordgubbar i Öjeby kommer att visas i samband med Öjeby Lantbruksmässa 24–25 augusti.

Visning av försöken med jordgubbar i Skåne planeras till 2023.

Källa: SLU