Skatter

Rabatten på energiskatt kan fasas ut

Sedan 2018 finns inte längre någon reduktion på koldioxidskatt på bränslen som används i växthus, det vill säga full koldioxidskatt ska betalas, vilket är 3 444 kronor per kubikmeter olja. Fortsatt finns reduktion kvar på energiskatten, […]