Växtpass

Utvärderas av EU

EU-kommissionen kommer att göra en utvärdering av växtpassystemet, meddelar Jordbruks­verket. Kommissionen har satt samman ett frågeformulär som kommer att skickas ut inom kort till myndigheter, intressent­organisationer och företag. Det blir intressant att se resultaten. Drygt […]

Skatter

Rabatten på energiskatt kan fasas ut

Sedan 2018 finns inte längre någon reduktion på koldioxidskatt på bränslen som används i växthus, det vill säga full koldioxidskatt ska betalas, vilket är 3 444 kronor per kubikmeter olja. Fortsatt finns reduktion kvar på energiskatten, […]