Rabatten på energiskatt kan fasas ut

Reduktion av elskatten till 0,6 öre per kilowatt-timme är värdefull vid vinterodling.

Sedan 2018 finns inte längre någon reduktion på koldioxidskatt på bränslen som används i växthus, det vill säga full koldioxidskatt ska betalas, vilket är 3 444 kronor per kubikmeter olja.

Fortsatt finns reduktion kvar på energiskatten, där växthusodlare får 70 procent i rabatt, skatten är 909 kronor x 30 procent = 273 kronor per kubikmeter olja ska betalas. Återbetalning sker numera i efterhand och bara via nätet.

Nytt är ett förslag på utfasning av rabatten på energiskatt och beslut väntas inom kort. Det skulle innebära att från 1 juli 2021 minskar rabatten till 35 procent och från 2022 slopas rabatten helt.

Elskatten ökar något till 35,6 öre per kilowatt-timme, men yrkesmässig växthusodling betalar bara 0,6 öre per kilowatt-timme, tidigare var det 0,5 öre.

Återbetalning sker i efterhand per år, sedan 2017 och ­beloppet måste uppgå till minst 500 kronor. Vid stora elförbruk på minst 150 000 kilowatt-timmar per kalenderår, är det möjligt att få återbetalning per månad. Vid ännu större elförbruk, kan företagen ansöka om att få dra av skatten direkt. All ansökan sker numera digitalt med e-leg på www.skatteverket.se

Av Anna-Karin Johansson