Spisa smaker lägger produktionen i Sverige

Ört- och sallatsproducenten, Spisa Smaker AB, säljer av sina fyra växthusodlingar i skånska Påarp och Hejsta, utanför Södertälje. Framöver kommer företaget att enbart fokusera på sin produktion utomlands. Bakgrunden är att de svenska anläggningarna under flera år gått med förlust och i kombination med rusande elpriser och inflation väljer företaget därför att sälja av de svenska växthusodlingarna. 

– Att ha produktion på flera olika platser i landet har dessutom inneburit en komplex struktur och var ett strategiskt felgrepp som har ökat våra transportkostnader i ett redan ansträngt ekonomisk läge, förklarar Mats Matsson som just nu är både vd och styrelseordförande i bolaget.

Han poängterar att det inte är fråga om någon företagsförsäljning, utan enbart dessa fyra produktionsytor i Sverige. Växthusanläggningarna i andra länder som England, Polen, Portugal, Spanien, Tjeckien och Kenya har inte dragits med några förluster och kommer att fortsätta som tidigare i respektive land.

Avyttringen motsvarar drygt 15 procent av Spisa Smakers sammanlagda produktion och berör 50-talet anställda. Till och med påsk eller mars månads utgång kommer de svenska anläggningarna att fortsätta leverera kruksallat och 15-talet färska kryddörter. Mats Matsson hoppas dock att en ny ägare kan ta över både produktionen och personalen. 

– Just nu jobbar vi för en så kontrollerad avyttring som möjligt tillsammans med facket, arbetsförmedlingen och andra berörda parter. ­Förhoppningen är att en ny ägare kan ta över driften och behålla de anställda. Många har jobbat länge hos oss och är både duktiga och lojala, säger han.

Spisa Smaker AB har bytt namn några gånger men har haft samma ägarstruktur sedan starten 1995. Företaget omsätter sammanlagt knappt 600 miljoner kronor, varav den svenska marknaden hittills stått för cirka 100 miljoner. 

Av Lisa Ising