SydGrönt och Äppelriket ingår partnerskap

Bertil Trulsson och Jan Ehrensvärd
Bertil Trulsson, SydGrönt och Jan Ehrensvärd, Äppelriket är överens om ett samarbete från och med 1 februari 2024.

Äppelriket och SydGrönt ingår från och med februari partnerskap för att stärka den svenska fruktodlingen, ge odlarna en starkare bas och bättre förut­sättningar. Det meddelar Bertil Trulsson och Jan Ehrensvärd, ordförande i respektive SydGrönt och Äppelriket, i ett gemensamt pressmeddelande.

Bakgrunden är bland annat de kostnadsökningar som oroligheterna i Europa har medfört, samt de högre kostnader som det svenska regelverket för hållbar produktion innebär för svensk frukt, jämfört med för utländsk frukt.

– Under de senaste två åren har de svenska odlarna inte kompenserats prismässigt, menar partnerna som nu vill stärka svensk fruktnäring genom att i fortsättningen arbeta tillsammans.

Tanken är att partnerskapet ska utvecklas stegvis. Under våren kommer Äppelriket fortfarande att sköta försäljning av sina medlemmars frukt, med stöttning av SydGrönt och all ­fakturering sker från Äppelriket. Från den 1 juli tar emellertid SydGrönt över försäljnings­ansvaret för kommande skörd och då kommer även all ­fakturering att ske från SydGrönt. ­Planering och införsäljning av säsong 2024/2025 kommer att på­börjas av SydGrönt i februari.

– Vi tror att svensk frukt och dess mervärde kommer att ­stärkas genom vårt ­partnerskap och tillsammans kan vi trygga framtiden för våra ­medlemmar, säger Jan ­Ehrensvärd, ordförande ­Äppelriket och får medhåll.

– Vi är mycket positiva till detta samarbete och ser många fördelar som kommer gynna båda våra föreningars ­medlemsföretag, säger Bertil Trulsson, ordförande för SydGrönt.

Källa: Äppelriket, SydGrönt