Tuff säsong avslutades ljusare

orange tulpaner
Varje säsong är unik, men svenskarnas kärlek till svenska tulpaner lär bestå. Foto: Björn Sige

Förra året rådde det brist på tulpaner. Inför 2023 ökade därför flera odlare sina volymer och utbudet ökade. Skenande priser på emballage, lökar och energi ledde samtidigt till en prishöjning på cirka 15 procent. I kombination med minskad köpkraft hos konsumenterna resulterade det i en obalans säsongen 2023. I stället för att ständigt jaga tulpaner, har årets utmaning för odlarna varit att skjuta lagren framför sig.

– I början av säsongen var det trögt. Räntan stack i väg, kronan tappade i värde och konsumenter bombarderades med budskap om krig och vikten av att hålla igen. Trots bra exponering i TV, radio, tidningar, sociala medier och utomhusreklam var det svårt att komma i gång, berättar Björn Lagergren på Lagergrens Handelsträdgård.

En annan förklaring till volymminskningen är att många kunder halverat sina inköp.

– Många konsumenter som tidigare köpte två tio-pack köper nu bara en, berättar Emil Svensson på Blomsterboda.

Trots en besvärlig säsong med för stora volymer har samarbetet med handelns aktörer varit mycket gott. Kedjorna kör många kampanjer på tulpaner och arbetar tätt med odlarna för att optimera försäljningen. För att stärka efterfrågan har tulpankampanjens budget utökats och även Svenskmärkning har bidragit med extra satsningar.

Marknadssituationen ska inte heller beskrivas som nattsvart. Det finns en kedja som tvärtom ökat försäljningen och i slutet av säsongen och inför påsken har efterfrågan generellt varit god. Försäljningen i Nederländerna, Norge och Finland har rullat på bra och inte påverkats på samma sätt som i Sverige. Starkare ekonomi i de länderna tack vare stabilare valutor kan vara en förklaring. Svenska odlare har till och med exporterat mindre volymer av tulpaner till Danmark och Finland.

Hur många tulpaner som kommer att odlas nästa säsong är fortfarande oklart. Det finns ett par odlingar där framtida eller redan genomförda ägarbyten kan komma att generera såväl stora volymökningar som avslutad produktion.

Av Erika Wallin