Ny bok: Utökad med lokalsorter från NordGen

Boken Klint Karins kålrot och Kurt Jönssons bondböna

Nu finns det en uppdaterad upplaga av boken Klint Karins kålrot och Kurt Jönssons bondböna, om svenska lokalsorter och deras historia. Boken kom ut första gången 2013 och var ett resultat av Fröupproret inom Programmet för odlad mångfald, POM. I början av 2000-talet samlades många lokalsorter av baljväxter och köksväxter in och dokumenterades. Den nya upplagan av boken innehåller även hundra lokalsorter som återfunnits och bevaras på NordGen, genbanken för fröförökade grödor.

Författarna Matti Wiking Leino, agronom och kulturväxtforskare vid Stockholms universitet, Lena Nygårds, kulturvetare och projektledare för Fröuppropet samt Agneta Börjesson, agronom och ansvarig för fröförökade grödor inom POM har utgått från information hos NordGen. Ibland har det funnits följebrev men oftast har det enbart funnits namn och adress. Utifrån dessa har de sedan spårat upp och kontaktat odlare som sparat på äldre sorter runt om i landet. På så vis har nya berättelser tillkommit som var och en bidrar till ett stycke kulturhistoria genom att boken ger oss kunskap om både människorna bakom odlingarna och hur sorterna bevarats och hur de odlats.

Av Ann Richardsson

Boken finns att köpa via nätbokhandlare eller via beställning hos nationellagenbanken@slu.se