Intresse för nordiska snittblommor

Minskad import och bevarat kulturarv är en viktig drivkraft i ett nytt projekt om snittblommor. Det är Nordiskt Genresurscenter, NordGen som nu hoppas bidra till en utveckling inom detta område.

Merparten av de växter som bevaras i den nordiska frösamlingen av NordGen utgörs av arter som på olika sätt är viktiga för det nordiska lantbruket och därmed för att producera maten på våra tallrikar. Men i deras mandat ingår även att bevara vissa fröförökade prydnads- och medicinalväxter – växtkategorier som också utgör en viktig del av det nordiska kulturarvet.

– Tanken är att vi ska titta närmare på de arter som finns i genbanken som kan lämpa sig för snittblomsproduktion. Historiskt fanns såväl växtförädling som produktion av olika snittblommor i de nordiska länderna, säger Ulrika Carlson-Nilsson, NordGens växtexpert på balj-, medicinal- och prydnadsväxter och ansvarig för arbetsgruppen som valt att studera 20 olika sommaraster, Callistephus chinensis, lejongap, Antirrhinum majus och tagetes, Tagetes patula.

I urvalet finns bland annat flera sorter av sommaraster som tidigare fanns i växtförädlingsföretaget Svalöf Weibulls sortiment men även fröprover som ursprungligen donerats från privatpersoner. 

I sommar ska snittblommorna testodlas på fyra olika platser i Sverige, Norge, Danmark och på Island. Där ska bland annat plantornas höjd, bredd och blommornas färg och form studeras. Men även hur länge blommorna håller sig fina i rumstemperatur respektive kylrum.

Källa: NordGen