Certifieringsstandard för biologisk mångfald

Dagligvarukedjan Lidl inför en ny standard för grönsaker och frukt med större krav på jordbruksmetoder och bevarandet av biologisk mångfald hos Europas konventionella odlare.

Det är via certifieringsorganet Global G.A.P som Lidl ska arbeta med standarden. I ett första steg ska den tillämpas hos drygt 250 producenter från olika europeiska länder.

Certifieringen innebär ett antal kontrollpunkter som ska säkerställa biologisk mångfald samt tekniska krav för pesticid, vatten och jordförvaltning.

– Denna första standard för biologisk mångfald i konventionell europeisk frukt- och grönsaksproduktion möjliggör för hela livsmedelssektorn att fastställa minimikrav för biologisk mångfald. Vi hoppas på en branschomfattande förändring i en av vår tids mest angelägna utmaningar, säger Caroline Kjerstadius, hållbarhetschef Lidl Sverige.

Källa: Lidl Sverige