E-planta har fått ny verksamhetsledare

Hanna Ramn
Hanna Ramn ser fram emot att utveckla systemet med E-plantor.

Hanna Ramn är ny verksamhetsledare på E-planta, ekonomisk förening, sedan början på mars. Hon är 44 år och i botten landskapsingenjör, utbildad på SLU i Alnarp. Hon har jobbat inom drift i tio år och tidigare arbetat som platschef på HD Landscape. Närmast kommer hon från tjänsten som produktionschef på Green Landscaping Skåne.

Hanna kommer att fortsätta arbetet med att nå ut till den privata marknaden genom bland annat lansering av E-plantas nya logotyp och hemsida.

– Jag är intresserad av kvalitetsfrågor och första tiden kommer jag främst ägna åt att träffa föreningens olika duktiga medlemsföretag. På längre sikt är min uppgift att utveckla systemet med E-plantor, men också att säkra kvaliteten och tillgången, säger Hanna Ramn.

Av Lisa Ising