Ny plattform för köpare och producenter

TTMarknads hemsida

Trädgårdsteknik AB har skapat webbportalen TTMarknad för att svenska odlare ska få möjlighet att distribuera och profilera sina produkter och på så vis kunna öka sin försäljning och få ett bra pris.

Det är Trädgårdstekniks vd Patric Torle som står bakom plattformen som är gratis. Det är varken någon registrerings-, försäljnings- eller abonnemangsavgift. Däremot finns det möjlighet till profilering genom en banner till en mindre kostnad.

Patrik Torle ser det som viktigt att värna om den inhemska näringen. Han menar att det finns ett behov av en marknadsplats där odlare kan lägga in sina produkter exempelvis grönsaker, prydnadsväxter, potatis, frukt och bär. Tanken är att inköpare inom flera olika segment ska kunna hitta produkter på ett lätt sätt.

– Det ska vara ett hjälpmedel och en marknadsplats som är till nytta för både odlare och ­grossister, säger Patrik Torle som arbetat med portalen under flera års tid.

Nu tyckte att han det var dags att sjösätta den, men den kommer hela tiden att vidareutvecklas. För att marknadsföra webbportalen skickas mejl ut till kundgrupper inom livsmedel, storkök och restauranger.

Här finns mer information: www.ttmarknad.se

Av Ann Richardsson