Vilka medel kan användas 2022?

Dessa häften går att ladda ner samt beställa i Jordbruksverkets webbutik
Dessa häften går att ladda ner samt beställa i Jordbruksverkets webbutik.

Nu är årets listor över godkända växtskyddsmedel i trädgårdsodling klara. De rymmer matnyttig information som gör växtskyddsarbetet enklare. Gå in på Jordbruksverkets webbutik och läs eller beställ listorna där.

Varje odlare ansvarar själv för att använda växtskyddsmedel på ett korrekt sätt. Jordbruksverkets experter gör årligen listor med aktuella växtskyddsmedel där den viktigaste informationen är samlad. De är tänkta att vara till hjälp i planerandet och utförandet av växtskyddsarbetet.

Även ekologiska odlare har användning för listorna eftersom medel som är godkända i ekologisk odling finns med i tabellerna med en notering. Det finns även tabeller över godkända allmänkemikalier.

Lena Andersson, Jordbruksverket