Näringspolitisk expert på LRF Trädgård

Porträtt Johnny Kjellström
Johnny Kjellström ska arbeta med frågor som rör näringspolitik inom LRF Trädgård.

Sedan i maj i år är Johnny Kjellström anställd på LRF Trädgård som näringspolitisk expert. Han har lång erfarenhet från näringspolitiskt arbete och branschfrågor i regeringskansliet och myndigheter, senast från Länsstyrelsen Stockholm. 

Johnny har tidigare arbetat med trädgårdsnäringsfrågor, både på Jordbruksverket och dåvarande Jordbruksdepartementet. Han har även varit chef för näringslivsutveckling på Näringsdepartementet och näringslivschef på länsstyrelsen, som bland annat innebar ansvar för regional utveckling, entreprenörskap och innovation. 

Till detta har han lång erfarenhet från EU-arbete, bland annat under två svenska ordförandeskap. Johnny har det senaste året jobbat med energi- och klimatstrategiska frågor samt under pandemin verkat som analys- och planeringsansvarig i länsstyrelsens krisledningsstab

Källa: LRF Trädgård