De fick medaljer för förtjänster inom trädgårdsodling

John Taylor och Inger Palmstierna samt Birgitta Svensson. Foto: Anna-Karin Fallheden

Riksförbundet Svensk Trädgård har delat ut Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling och biodling”. Det delas årligen ut för att främja trädgårdskonst, odling eller forskning inom trädgård. I år gick medaljerna till hortonomen och trädgårdsjournalisten Inger Palmstierna, trädgårdsmästaren John Taylor och hortonomen Birgitta Svensson.

Riksförbundet Svensk Trädgård lyfter bland annat om Inger Palmstierna att ”Med sin långa trädgårdsutbildning till hortonom och genom att göra omfattande tester och odlingar i den egna trädgården, förmedlar hon till läsare och åhörare en djup kunskap i kombination med praktiskt kunnande”. Inger har bland annat skrivit fjorton böcker om trädgård, exempelvis Vår trädgårdsbok som gjorts i flera upplagor. 

– Det är otroligt glädjande att få den här medaljen och jag är så stolt och tacksam, berättade Inger Palmstierna i samband med utdelningen.

– Tacksam är jag också att ha förmånen att ha trädgård som mitt yrke och mitt intresse. Det ska vara roligt med trädgård och alla ska kunna dela den här glädjen, för det är så oerhört viktigt för vår fysiska och psykiska hälsa, men också för vår miljö, fortsatte Inger.

Årets andra vinnare är John Taylor, som under tjugo år arbetade som trädgårdsmästare i Slottsträdgården i Malmö, där han initierade Malmö Garden Show. För de flesta är John troligen ett känt ansikte från SVTs Trädgårdstider. Sedan årsskiftet är han bland annat konstnärlig ledare för Den stora trädgårdsfesten i Sofiero, Helsingborg.

Den tredje av vinnarna, Birgitta Svensson, beskrivs som en av landets främsta vapendragare vad gäller bär och bärodling, ett område hon varit verksam inom hela sitt yrkesliv. Birgitta har haft en praktiskt inriktad forskning i en alltmer teoretiskt inriktad forskar­värld. Innan pensionen arbetade hon bland annat med ekologiska odlingssystem för amerikanska blåbär samt odling av smultron i torvsubstrat.

Medaljerna delades ut vid två tillfällen; den 25 september på Läckö slott samt 26 september på Sofiero.

Källa: Riksförbundet Svensk Trädgård