Dessa häften går att ladda ner samt beställa i Jordbruksverkets webbutik
Växtskydd

Vilka medel kan användas 2022?

Nu är årets listor över godkända växtskyddsmedel i trädgårdsodling klara. De rymmer matnyttig information som gör växtskyddsarbetet enklare. Gå in på Jordbruksverkets webbutik och läs eller beställ listorna där. Varje odlare ansvarar själv för att […]

Växtskydd

Behörighetsutbildning digitalt

Länsstyrelsen i Skåne ska framöver ta hand om all vidareutbildning när det kommer till behörighet för växtskyddsanvändning för samtliga Sveriges växthusanvändare. Det är den kurs som måste genomföras var femte år för att förnya sin […]