Behörighetsutbildning digitalt

Länsstyrelsen i Skåne ska framöver ta hand om all vidareutbildning när det kommer till behörighet för växtskyddsanvändning för samtliga Sveriges växthusanvändare. Det är den kurs som måste genomföras var femte år för att förnya sin behörighet. John Nörre­gård på länsstyrelsen i Skåne meddelar att de utvecklat kursen med inriktning växthus och Klara Löfkvist,HIR Skåne kommer att hålla i stor del av kursdagen. Utbildningen har också gjorts digital och hålls i år den 11 november och 14 december. Anmälan görs via Jordbruksverkets kurskatalog och sök på; utbildning.jordbruksverket.se. Se fler kontaktuppgifter i kalendariet.

Kursmaterial skickas ut med post till deltagarna en vecka innan start och i samband med anmälan får deltagarna information om uppkoppling till mötet, hur de ansluter till provet, med mera. Provet som skrivs i slutet av dagen görs även det digitalt. Det ska dessutom finnas möjlighet att testa sin uppkoppling en vecka innan kursstart.

Under 2022 hålls vidareutbildning växthus följande datum: 13 januari, 20 januari och 1 februari. För den som ska gå grundkursen inriktning växthus kommer den att hållas den 16–19 november.

Av Ann Richardsson