Utbildning

Företagande på schemat

Campus Nyköping kommer till hösten att få starta Yh-utbildningen Trädgårdsmästare med inriktning odling, innovation och företagande. Den nya utbildningen är särskilt framtagen av Campus Nyköping tillsammans med erfarna företag och personer i branschen till exempel […]

Dessa häften går att ladda ner samt beställa i Jordbruksverkets webbutik
Växtskydd

Vilka medel kan användas 2022?

Nu är årets listor över godkända växtskyddsmedel i trädgårdsodling klara. De rymmer matnyttig information som gör växtskyddsarbetet enklare. Gå in på Jordbruksverkets webbutik och läs eller beställ listorna där. Varje odlare ansvarar själv för att […]