Satsning för att lyfta säsongens växter

Svenskmärkning AB med ursprungsmärkningen Från Sverige tog fram en säsongsguide för svenska grönsaker, frukt och bär för att möta den stora efterfrågan på svenskodlat. Nu följer de upp med en säsongsguide för att konsumenten ska få det ännu enklare att ha koll på vilka prydnadsväxter och snittblommor som är svenskodlade. Guiden har tagits fram i samarbete med Blomsterfrämjandet.

Säsongsguiden kommer att publiceras för sju säsonger uppdelat i vinter, januari-februari, vår, mars-april, försommar, maj, sommar, juni-juli, sensommar, augusti-september, höst, oktober-november och jul, december. Med ikoner kommer det vara tydligt att se vilka växter och blommor som passar för inomhus respektive utomhus.

Här hittar du säsongsguiden ”Svenska blommor och växter i säsong” för varje månad i A4-format för nerladdning och utskrift: fransverige.se/ladda-ned

Källa: Svenskmärkning AB