Högt antal sökande till Naturbruks­programmet

Enligt statistik som sammanställts av Naturbruksgymnasiernas förening, som Gröna arbetsgivare är med och finansierar, framkommer det att det är ett högt söktryck till naturbruksgymnasierna. Det högsta sedan 2009 och det gäller både totala antalet ansökningar och andelen av sökande elever.

Efter 2009 gick antalet sökande till naturbruksgymnasierna ner i samband med att yrkesförberedande programmen gjordes om till yrkesprogram. Det har tagit tid att återigen nå samma siffror som innan reformen, men de senaste åren har det vänt och nu är ansökningarna nästan i nivå med 2009. Exakt hur många det rör sig inom trädgård framgår dock inte ännu.

Totalt 3822 elever har till hösten 2021 sökt naturbruksprogrammet i första hand jämfört med 3541 förra året. Det är också den enskilt högsta siffran sedan 2009 då antalet var 3 980. Så sent som 2016 var den siffran endast 2402.

– Det här kommer inte som någon stor överraskning för oss då vi har sett att det har ökat varje år sedan den låga noteringen 2016, men det känns ändå riktigt bra att vi äntligen är uppe på de nivåer vi hade 2009 och ökningen har varit kraftig på slutet. Det arbete som görs i hela branschen har givit resultat, säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare.

Källa: Gröna arbetsgivare