Anna Törnebrant är ny vd för Sydgrönt Ekonomiska förening.
Nytt namn

Anna Törnebrant ny vd på Sydgrönt

Anna Törnebrant tillträder sin post den förste oktober. Hon har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och har arbetat inom livsmedelsbranschen sedan 2007. Närmast kommer Anna Törnebrant från Royal Canin och Mars Inc där hon de […]

Utbildning

Högt antal sökande till Naturbruks­programmet

Enligt statistik som sammanställts av Naturbruksgymnasiernas förening, som Gröna arbetsgivare är med och finansierar, framkommer det att det är ett högt söktryck till naturbruksgymnasierna. Det högsta sedan 2009 och det gäller både totala antalet ansökningar […]

Forskning

Pengar från trädgårdsutlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas som utlyste forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion har gett klartecken till två projekt. Det första har namnet Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med rätt sort-grundstam, […]

Porträtt Johnny Kjellström
Nytt jobb

Näringspolitisk expert på LRF Trädgård

Sedan i maj i år är Johnny Kjellström anställd på LRF Trädgård som näringspolitisk expert. Han har lång erfarenhet från näringspolitiskt arbete och branschfrågor i regeringskansliet och myndigheter, senast från Länsstyrelsen Stockholm.  Johnny har tidigare […]

Blomveckor

Premiär i juni för nytt projekt

Den 7–20 juni lyfter branschens handelsträdgårdar och Garden Centers svenskodlade blommor, perenner och vedartade växter som är märkta med Från Sverige. Det är Svenskmärkning och Från Sverige som driver projektet medan Mäster Grön, Blomsterlandet och […]

Nedläggning

Plantagen stänger Dåvö Trädgård

Dåvö Trädgård ägt av Plantagen Logistik AB har producerat blommor och säsongsväxter i över 60 år. År 2000 förvärvade Plantagen bolaget Växus där Dåvö Trädgård ingick och sedan dess har företaget, som är Plantagens enda […]

Ekologisk produktion

De kan bli Årets klimatbonde

För att uppmärksamma de som verkligen gör jobbet med att minska klimatpåverkan inom mat- och blomproduktionen delar Svenskt Sigill Klimatcertifierad ut priset Årets klimatbonde. Nu är sex stycken odlare i framkant inom klimatfrågan nominerade till […]

Pandemin

Corona-pandemin påverkar branschen

Fjoråret bjöd på en rekordförsäljning inom trädgårdsbranschen. Inte på år och dag har det varit en sådan rush. Många jobbade hemifrån och resandet var inställt. Hemmaodlandet nådde oanade höjder. Intresset och efterfrågan fortsätter även i […]

Spjutlilja

Efterlängtad blomning

Viola fick ett meddelande i form av en film på Facebook från Bengt Mårtensson på Trädgårdspaletten i Malmö. Nyfikenheten tog oss dit och vi fick se något ovanligt – en Doryanthes palmeri som blommar för […]