Ny lag

Primärproducenter ska gynnas

I november 2021 träder en ny EU-lag i kraft. Målet är att bryta de stora kedjornas maktövertag i förhållande till primärproducenterna. Lagen ska reglera otillbörliga handelsmetoder och grunden är ett EU-direktiv 2019/633, även kallat UTP-direktivet, […]

Växtpass

Utvärderas av EU

EU-kommissionen kommer att göra en utvärdering av växtpassystemet, meddelar Jordbruks­verket. Kommissionen har satt samman ett frågeformulär som kommer att skickas ut inom kort till myndigheter, intressent­organisationer och företag. Det blir intressant att se resultaten. Drygt […]

Skatter

Rabatten på energiskatt kan fasas ut

Sedan 2018 finns inte längre någon reduktion på koldioxidskatt på bränslen som används i växthus, det vill säga full koldioxidskatt ska betalas, vilket är 3 444 kronor per kubikmeter olja. Fortsatt finns reduktion kvar på energiskatten, […]

Nytt jobb

Svegro satsar på produktutveckling

Katarina Henriksson, agronom med inriktning livsmedel, tillträdde i december en nyinrättad tjänst som produktutvecklare hos Svegro i takt med att företaget fortsätter satsa på ett utökat sortiment av innovativa förädlade produkter. Företagets vision är att […]

Plantskola

13 länder jobbar för grönare städer

Svenska plantskolor ska tillsammans med kollegor från tolv andra EU-länder medverka i ett tre-årigt projekt – Green Cities för att informera, utbilda och påverka makthavare och beslutsfattare om vikten av grönare städer, i Sverige och […]

Tävling

De vann årets Must-SM

Vinnarna i tävlingen om vem som har gjort Sveriges bästa must 2020 är nu avgjord och det delades ut fler medaljer än tidigare eftersom kvaliteten var mycket hög. I klassen Ej filtrerad sortren äppelmust vann […]

Projekt

Satsning på ökad konkurrenskraft

Nu är LRF Trädgårds satsning på ”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid framtida extremväder” igång för att öka kunskapsnivån i näringen, inom två områden – vatten, allt från bevattning till frostskydd och avvattning och odlingsteknik för […]