Landsbygdsprogrammet

Nytt om investeringsstödet till energieffektivisering

Mer pengar föreslås tillföras till företagsstöd för investeringar i energieffektivisering inom jordbruk och trädgårdsnäring för att underlätta investeringar i exempelvis energieffektivare belysning och ventilation, skuggväv, värmeväxlare eller konsultstöd. Stödet har varit populärt och ansökningsgraden har […]

Statistik

Färre trädgårdsföretag odlar mer

Antalet trädgårdsföretag fortsätter att minska – men samtidigt ökar frilandsarealen för odlade trädgårdsväxter. Färre trädgårdsföretag odlar alltså mer. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket. Mellan 2017 och 2020 ökade frilandsarealen for odling av trädgårdsväxter med […]

Anna Törnebrant är ny vd för Sydgrönt Ekonomiska förening.
Nytt namn

Anna Törnebrant ny vd på Sydgrönt

Anna Törnebrant tillträder sin post den förste oktober. Hon har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och har arbetat inom livsmedelsbranschen sedan 2007. Närmast kommer Anna Törnebrant från Royal Canin och Mars Inc där hon de […]

Utbildning

Högt antal sökande till Naturbruks­programmet

Enligt statistik som sammanställts av Naturbruksgymnasiernas förening, som Gröna arbetsgivare är med och finansierar, framkommer det att det är ett högt söktryck till naturbruksgymnasierna. Det högsta sedan 2009 och det gäller både totala antalet ansökningar […]

Forskning

Pengar från trädgårdsutlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas som utlyste forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion har gett klartecken till två projekt. Det första har namnet Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med rätt sort-grundstam, […]

Porträtt Johnny Kjellström
Nytt jobb

Näringspolitisk expert på LRF Trädgård

Sedan i maj i år är Johnny Kjellström anställd på LRF Trädgård som näringspolitisk expert. Han har lång erfarenhet från näringspolitiskt arbete och branschfrågor i regeringskansliet och myndigheter, senast från Länsstyrelsen Stockholm.  Johnny har tidigare […]

Blomveckor

Premiär i juni för nytt projekt

Den 7–20 juni lyfter branschens handelsträdgårdar och Garden Centers svenskodlade blommor, perenner och vedartade växter som är märkta med Från Sverige. Det är Svenskmärkning och Från Sverige som driver projektet medan Mäster Grön, Blomsterlandet och […]

Nedläggning

Plantagen stänger Dåvö Trädgård

Dåvö Trädgård ägt av Plantagen Logistik AB har producerat blommor och säsongsväxter i över 60 år. År 2000 förvärvade Plantagen bolaget Växus där Dåvö Trädgård ingick och sedan dess har företaget, som är Plantagens enda […]