Forskning

Svampkompost ger friskare jordgubbar

I svensk trädgårdsproduktion uppgår det uppskattade värdet av jordgubbar till 566 miljoner kronor per år. I ett nyligen avslutat projekt vid SLU i Alnarp har kompost från svampodlingar visat sig ge bättre förutsättningar för att […]

Växtskydd

Behörighetsutbildning digitalt

Länsstyrelsen i Skåne ska framöver ta hand om all vidareutbildning när det kommer till behörighet för växtskyddsanvändning för samtliga Sveriges växthusanvändare. Det är den kurs som måste genomföras var femte år för att förnya sin […]

Ekologisk odling
Ekologiska grönsaker

Följ med på en virtuell studieresa

Under hösten 2021 och vintern 2022 kommer Hushållningssällskapet att sända åtta digitala studiebesök, filmade hos duktiga grönsaksodlare runt om i Sverige. I projektet som finansieras inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin samverkar Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet […]

Trädull från Hasselfors Garden
Utmärkelser

Årets Trädgårdsprodukt – de nominerade

Elmia Garden Award ska lyfta nya och innovativa produkter inom trädgårdsbranschen och under mässan visades de fem nominerade produkterna för besökarna. Därefter bedöms produkterna av en jury och vinnaren av Årets Trädgårdsprodukt avslöjas under våren […]

Landsbygdsprogrammet

Nytt om investeringsstödet till energieffektivisering

Mer pengar föreslås tillföras till företagsstöd för investeringar i energieffektivisering inom jordbruk och trädgårdsnäring för att underlätta investeringar i exempelvis energieffektivare belysning och ventilation, skuggväv, värmeväxlare eller konsultstöd. Stödet har varit populärt och ansökningsgraden har […]

Statistik

Färre trädgårdsföretag odlar mer

Antalet trädgårdsföretag fortsätter att minska – men samtidigt ökar frilandsarealen för odlade trädgårdsväxter. Färre trädgårdsföretag odlar alltså mer. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket. Mellan 2017 och 2020 ökade frilandsarealen for odling av trädgårdsväxter med […]

Anna Törnebrant är ny vd för Sydgrönt Ekonomiska förening.
Nytt namn

Anna Törnebrant ny vd på Sydgrönt

Anna Törnebrant tillträder sin post den förste oktober. Hon har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och har arbetat inom livsmedelsbranschen sedan 2007. Närmast kommer Anna Törnebrant från Royal Canin och Mars Inc där hon de […]